Casos coneguts

Un clar cas de desigualtat de gènere la podem trobar a l’hora de cobrar en les feines. A l’hora de treballar tant els homes com les dones treballen pero en comptes de guanyar el mateix les dones guanyen un salari de un 22’17% més baix que els homes, casos com aquest s’haurien d’acabar.


Un altre cas de la desigualtat de gènere és a l’hora de repartir les feines, als homes sempre els hi toca la que més força s’ha de fer i a la dona li toca netejar o cuidar dels nens.


Hi ha molts més exemples al dia a dia, aquest dos són uns dels més comuns.