Solució 3

Compartir les feines domèstiques entre els dos col·lectius. És important el compartir les tasques de casa, en l’actualitat, tots els membres de la familia tenen molta càrrega de feina i necessiten el seu temps de descans (no s’ha d’utilitzar íntegrament per fer tasques de casa).

Solució 2

Cal deixar de classificar les feines, és a dir, que totes les feines es puguin fer tant per dones com per homes. Tothom estem capacitats per fer qualsevol feina, i això s’hauria de veure reflectit en el mon laboral.

Solució 1

Pensem que a la nostra societat hi ha molta desigualtat social, des de com ets fisicament fins a quin genere ets sents identificat. En molts casos les dones son menyspreciades amb menys càrrecs o  menys pagues. La nostroa proposta es la següent: Concienienciar a la gent de que la violencia no s’ha de  Prova John… Continue reading Solució 1

Què presentem?

Anem a presentar la desigualtat de gènere:  Ho entenem com el fet que passa quan un col·lectiu té més privilegis que un altre pel simple fet de ser dona o home.

Qui som?

Som un petit grup de l’institut la Talaia, concretament els alumnes de 3r d’eso que pensem que no hi ha igualtat de gènere en la majoria d’aspectes de la vida en la nostra societat.